wtorek, 1 lipca 2014

100 rysunków w jednym albumie.

100 rysunków w jednym albumie.

Kilka lat temu (2010r) ukazał się album pt. „Architektura pogranicza polsko-czeskiego uwieczniona piórkiem”. Album został wydany przez Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski, a był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Polsko-Czeskiej Współpracy Transgranicznej Euroregionu „Pradziad”. W albumie znalazło się 98 rysunków mojego autorstwa oraz dwa rysunki pani Marzeny Szczepaniak. W sumie jest to bardzo okazała pozycja, z tłumaczeniem tekstów na język czeski i stanowi pewne podsumowanie mojej dotychczasowej twórczości, tj. prac wykonywanych piórkiem. 


Specjalnie dla potrzeb albumu wykonałem kilka rysunków także z terenu Czech z przygranicznego powiatu Bruntal, a szczególnie z tamtejszej gminy Svetla Hora.

       
                                                Projekt okładki:  Jacek Fuławka

W albumie zamieściłem rysunki prezentujące głównie powiat kędzierzyńsko kozielski oraz powiaty prudnicki, nyski, strzelecki, głubczycki, krapkowicki i wspomniany przygraniczny powiat Bruntal w Czechach. Z powiatu kędzierzyńsko kozielskiego zaprezentowałem wszystkie gminy ze szczególnym uwzględnieniem samego miasta Kędzierzyn-Koźle. W albumie głównie pokazałem co ciekawsze budynki naszego regionu, stąd album zatytułowano „Architektura pogranicza polsko-czeskiego uwieczniona piórkiem”.
Czechy -Powiat Bruntal. Pałac w Bruntalu.

Czechy. Powiat Bruntal. Gmina Svetla Hora. Centrum Svetlej Hory

Sama publikacja albumu miała bardzo uroczystą oprawę, głównie za sprawą starostwa powiatowego, które zadbało o zorganizowanie uroczystego wernisażu wybranych prac, jakie znalazły się tej okazałej publikacji. Tu szczególnie muszę podkreślić wielką pomoc w powstaniu samego albumu ówczesnego starosty pana Józefa Gismana oraz szczególnie pana Piotra Kramarza, który bardzo się zaangażował w powstanie tego albumu, a bez pomocy którego taki album nigdy by nie powstał. Również słowa uznania należą się wszystkim pracownikom Drukarni „Maria”, którzy włożyli wiele pracy i zaangażowania w to, aby obszerna publikacja rysunków dorównywała najlepszym albumowym publikacjom tego typu.

Wernisaż zaszczyciło swą obecnością wiele znamienitych osób z powiatu K-K, 
w tym VIP-y całego powiatu

 Baborów - Kościółek drewniany z 1702r pw. Św. Józefa. 
Powiat Głubczyce.

Wernisaż promocji samego albumu oraz prezentacji kilku wybranych z niego prac odbył się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu, a zaszczyciło go swą obecnością wiele znamienitych osób z powiatu K-K, w tym VIP-y całego powiatu oraz tutejsze media, a relacją telewizyjną z tej uroczystości wielokrotnie emitowała miejscowa telewizja. 

Tu również winien jestem wdzięczność i podziękowania pani Małgorzacie Szczygieł-Pander, która zgodziła się poprowadzić uroczystość wernisażu i byłem pod wielkim wrażeniem prezentacji całości przez panią Małgorzatę - tak samego albumu jak i prezentacji mojej skromnej osoby.


Wielokrotnie pytano mnie, dlaczego w moich rysunkach przeważają obiekty sakralne w stosunku do rysunków przedstawiających inną architekturę. Wytłumaczenie jest moim zdaniem bardzo proste.
Ten region Polski został bardzo zniszczony podczas II wojny światowej, a większość okazałych budynków została wówczas bezpowrotnie zrujnowana. Również powojenny okres rządów komunistycznych nie sprzyjał renowacji czy odbudowie zniszczonej pięknej architektury, którą ówczesne władze uznawały za przejaw wrogiego burżuazyjnego budownictwa. Jedynie obiektom kościelnym przywrócono dawne piękno architektoniczne, ale głównie dzięki ofiarności samych wiernych i pewnej niezależności Kościoła, którą udało się zachować w tamtym okresie Polski powojennej. Natomiast budownictwo powojenne tzw. socjalistyczne mimo swego rozmachu, tworzyło architekturę dosyć siermiężną czy wręcz w wielu przypadkach brzydką. 
Stąd w albumie starałem się pominąć taką architekturę

          Wieża obserwacyjna oraz zespół budynków łowczego z XIXw. - Stara Kuźnia, 
Gmina Bierawa, Powiat Kędzierzyn-Koźle.

     Miejsce Odrzańskie - Kościółek drewniany pw. Św. Trójcy. 
 Gmina Cisek. Powiat Kędzierzyn-Koźle.   

Kościół parafialny pw Św. Jadwigi w Radoszowy. 
Gmina Pawłowiczki - Powiat Kędzierzyn-Koźle.

Baszta Południowa, Rynek w Polskiej Cerekwi. Gmina Polska Cerekiew. 
Powiat Kędzierzyn-Koźle.

Zamek w Polskiej Cerekwi. Odtworzony wygląd zamku z końca lat trzydziestych XX w.
Gmina Polska Cerekiew. Powiat Kędzierzyn-Koźle. Pałac w Większycach. Gmina Reńska Wieś. 
Powiat Kędzierzyn-Koźle.

Dworek w parku w Komornie. Gmina Reńska Wieś. 
Powiat Kędzierzyn-Koźle

Budynek Liceum Ogólnokształcącego w Kędzierzynie-Koźle.


Ujście Kanału Kłodnickiego do Odry. Kędzierzyn-Koźle


Pałac w Mosznej. Gmina Strzeleczki. Powiat Krapkowice.

Pałac w Mosznej. Gmina Strzeleczki. Powiat Krapkowice.


Nysa – Fontanna Trytona z 1701r


Katedra pw. Św. Jakuba i Św. Agnieszki w Nysie.


Kościół pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Głogówku. Powiat Prudnik. 

Grota Lurdzka w Prudnickim Lesie - k.Prudnika. 

                Ratusz w Prudniku. Rynek. 
Siedziba Euroregionu „Pradziad”.

 Góra Świętej Anny. Gmina Leśnica. Powiat Strzelce Opolskie